Beroepsgerichte programma afgerond!

dinsdag 2 juni 2020

Vandaag vierden we een heuglijk moment. Onze examenkandidaten vmbo bbl en kbl hebben allemaal het beroepsgerichte programma met voldoende  resultaat afgerond.
Dit is een belangrijke stap op weg naar het diploma.
De kandidaten hebben vandaag op school de cijferlijsten getekend. De ouders/verzorgers keken met een videoverbinding mee. 
We zijn heel trots op onze kandidaten, die onder moeilijke omstandigheden het beroepsgerichte programma veelal thuis hebben afgerond.
Het beroepsgerichte programma vindt plaats in symbiose met het Zuidwest College. Dankzìj een goede samenwerking met deze school kunnen we voor het eerst in de geschiedenis van het Piramide College op 17 juli vmo bbl en kbl diploma's uitreiken. Dit is een echte mijlpaal.