Brady maakt een Magic Pen.

zondag 12 juli 2020

Brady heeft als  laatste de examenopdracht voor het profielvak Product maken en verbeteren volbracht. Niet dat het hem aan motivatie ontbrak, maar Corona gooide roet in het eten. De school sloot.
De motivatie om de opdrachtt ondanks alle tegenslag tooch af te ronden, bleef hog bij Brady en hij gaf niet op.
Onder het kritisch oog van docent Tim heeft hij de opdracht gemaakt en een voldoende resulaat behaald. Nu kan Brady door naar leerjaar 4 van vmbo-bbl, profiel D&P. 
Klasse gedaan!