Centrale examens gaan niet door!

dinsdag 24 maart 2020

Vandaag heeft minister van onderwijs Arie Slob in een persconferentie laten weten dat de centrale examens, het centraal schriftelijk examen voor vmbo en havo (CSE) en het centraal schriftelijk praktisch examen voor vmbo bbl en kbl (CSPE) dit schooljaar niet worden afgenomen.

De cijfers die worden behaald voor de schoolexamens bepalen het eincijfer voor het diploma. Zodra we weten wat dit besluit betekent voor het Staatsexamen laten wij dat weten aan de ouders/verzorgers en eindexamenkandidaten. We werken hard om u zodra dit kan volledig te informeren.

Voor de leerlingen die het beroepsgerichte programma van vmbo bbl en kbl  in symbiose volgen (de leerlingen van V3/4) betekent dit bericht, dat het profielvak Mens en Omgeving (profiel Z&W) en het profielvak Product maken en verbeteren (profiel D&P) digitaal wordt afgesloten. Ook de keuzevakken EHBO en Ondernemen worden digitaal afgesloten. Dit zijn immers schoolexamens. De toetsen en opdrachten worden voor de leerlingen  in Magister geplaatst.