Het onderwijs op de scholen gaat langzaam maar zeker weer beginnen.

woensdag 22 april 2020

De directie en het schoolteam is in gesprek over het kabinetsbesluit m.b.t de openstelling van de scholen.
Vandaag hebben d eouders/verzorgers van onze leerlingen per email een brief ontvangen over de gefaseerde opening van de school.
We nemen bij het uitwerken van de plannen de voorschriften van het RIVM  en de aanbevelingen van de overheid in acht.