Informatie over de Staatsexamens 2020.

donderdag 26 maart 2020

Het Centraal Schritelijk Examen (CSE) en het Centraal Schriftelijk Praktisch Examen (CSPE) worden  ten gevolge van de Corona crisis dit schooljaar niet afgenomen.
De College Examens van het Staatsexamen gaan wel door. Dit zijn voor het overgrote deel mondelinge examens. Deze examens bepalen voor onze examenkandidaten VMBO TL en Havo de eindcijfers.
Voor onze examenkandidaten VMBO BBL en KBL bepalen de College Examens deels de eindcijfers,  omdat deze leerlingen het Beroepsgerichte programma (profiel- en keuzevakken) in symbiose met het ZuIdwest College afleggen. 
De slaag/zak regeling wordt later bekend gemaakt. Voor meer informatie gaat u naar dit bericht van het College Toetsing en Examens (CvTE). We houden u  op de hoogte.