Actie Superaapje!

woensdag 7 april 2021

Een sponsorloop voor het Sophia? Ja natuurlijk. Goed doel toch? Maandag 12 april. dinsdag 13 april, woensdag14  april en vrijdag 16 april houden we een sponsorloop voor het Sophia Kinderziekenhuis.
Doel is zo veel mogelijk superaapjes bij elkaar te lopen. Alle leerlingen en medewerkers die de genoemde dagen op school zijn, mogen meedoen op de actiedagen. We lopen op schoolterrein en rond het Cruyff Court. Doen jullie allemaal mee? We lopen van 11.15 tot 11.45 uur.
Sponsorformulieren zijn verkrijgbaar bij Patricia.
Meer informatie over de actie https://vriendensophia.nl/geefeenknuffel/