The Wall of Fame

donderdag 14 maart 2019

Op donderdag 14 maart a.s. presenteerden  de eerste en tweede jaars leerlingen vmbo en havo The Wall of Fame aan hun puders/verzorgers en persoonlijk mentor. 
The Wall of Fame is een poster waarop leerlingen verwoorden wat er tijdens de lessen Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) door hen is geleerd en met hen is besproken. 
De leerlingen  presenteren hun Wall of Fame aan hun ouder(s)/verzorger(s) en de persoonlijk mentor.  Het was een mooie ochtend. De leerlingen hebben zich heel goed gepresenteerd.