Veilig op stage.

maandag 29 juni 2020

We zijn trots op de leerlingen die vandaag het certificaat Veilig op stage hebben behaald. We hopen dat er nog velen zullen volgen.‘
Veilig op Stage 2.0’ bereidt de leerlingen voor om zo veilig mogelijk te werken op hun stageplek. Wanneer je het certificaat hebt behaald, heb je kennis van allerlei veiligheidsaspecten, zoals de Arbowet, persoonlijke beschermingsmiddelen, tillen en het omgaan met machines.
Onze stagebedrijven zijn blij met leerlingen met dit certificaat.. 
Gefeliciteerd met het behalen van het certificaat!