yellow piramide

Piramide College bereidt je voor op jouw toekomst!

Het Piramide College is een scholengemeenschap met twee uitstroomprofielen. Het uitstroomprofiel vervolgonderwijs biedt diplomagericht onderwijs op vmbo- en havo-niveau. Het uitstroomprofiel arbeid biedt praktisch onderwijs dat opleidt voor een plek op de arbeidsmarkt.

Uitstroomprofielen

Het Piramide College heeft binnen beide uitstroomprofielen veel aandacht voor talentontwikkeling en het ontwikkelen van ICT-vaardigheden. Ons onderwijs is zoveel mogelijk maatwerk, gericht op de kansen en mogelijkheden van leerlingen. We werken samen met Basalt revalidatie  die revalidatiebehandeling en onderwijsondersteuning aan leerlingen van De Piramide verzorgt.

Instroom vanuit regulier onderwijs

Een deel van onze brugklasleerlingen komt van SO De Piramide, andere leerlingen stromen in vanuit het (speciaal) basisonderwijs. We hebben daarnaast een relatief grote instroom vanuit het regulier voortgezet onderwijs, ook gedurende het schooljaar.

Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen doorstromen naar een passende plek en besteden daarom veel aandacht aan loopbaanoriëntatie.

Meer informatie ontvangen? Neem contact met ons op!

Agenda

alle agendapunten
 • Sponsoractie Skate4Air
  18 februari - 18 februari
 • Studiemiddag, er zijn geen lessen vanaf 12.00 uur voor de onderbouw en A-groepen.
  13 januari - 12 januari
 • Kennisquiz 2021
  14 januari - 12 januari
 • Studiemiddag
  20 januari - 20 januari
 • Studiemiddag leraren vmbo en havo, er zijn geen lessen voor vmbo en havo leerlingen
  21 januari
 • Studiemiddag, er zijn geen lessen vanaf 12.00 uur
  14 februari
 • Voorjaarsvakantie
  28 februari - 04 maart
 • Studiedag medewerkers, er zijn geen lessen.
  17 maart

Laatste nieuws