yellow piramide

Piramide College bereidt je voor op jouw toekomst!

Het Piramide College is een scholengemeenschap met twee uitstroomprofielen. Het uitstroomprofiel vervolgonderwijs biedt diplomagericht onderwijs op vmbo- en havo-niveau. Het uitstroomprofiel arbeid biedt praktisch onderwijs dat opleidt voor een plek op de arbeidsmarkt.

Uitstroomprofielen

Het Piramide College heeft binnen beide uitstroomprofielen veel aandacht voor talentontwikkeling en het ontwikkelen van ICT-vaardigheden. Ons onderwijs is zoveel mogelijk maatwerk, gericht op de kansen en mogelijkheden van leerlingen. We werken samen met Basalt revalidatie  die revalidatiebehandeling en onderwijsondersteuning aan leerlingen van De Piramide verzorgt.

Instroom vanuit regulier onderwijs

Een deel van onze brugklasleerlingen komt van SO De Piramide, andere leerlingen stromen in vanuit het (speciaal) basisonderwijs. We hebben daarnaast een relatief grote instroom vanuit het regulier voortgezet onderwijs, ook gedurende het schooljaar.

Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen doorstromen naar een passende plek en besteden daarom veel aandacht aan loopbaanoriëntatie.

Meer informatie ontvangen? Neem contact met ons op!

Agenda

alle agendapunten
 • Voorjaarsvakantie
  24 februari - 28 februari
 • Studiemiddag team, lessen vervallen
  23 maart
 • Studiedag team, geen lessen
  02 april
 • Periode Facet examen vmbo bbl en kbl 2020
  20 april - 24 april
 • Goede Vrijdag
  10 april
 • Eerste Tijdvak Staatsexamens, schriftelijke examens vmbo en havo
  06 mei - 20 mei
 • College examen maatschappijleer gemeenschappelijk deel vmbo bbl (3e jaars leerlingen)
  08 mei
 • Meivakantie
  27 april - 08 mei

Laatste nieuws