yellow piramide

Piramide College bereidt je voor op jouw toekomst!

Het Piramide College is een scholengemeenschap met twee uitstroomprofielen. Het uitstroomprofiel vervolgonderwijs biedt diplomagericht onderwijs op vmbo- en havo-niveau. Het uitstroomprofiel arbeid biedt praktisch onderwijs dat opleidt voor een plek op de arbeidsmarkt.

Uitstroomprofielen

Het Piramide College heeft binnen beide uitstroomprofielen veel aandacht voor talentontwikkeling en het ontwikkelen van ICT-vaardigheden. Ons onderwijs is zoveel mogelijk maatwerk, gericht op de kansen en mogelijkheden van leerlingen. We werken samen met Basalt revalidatie  die revalidatiebehandeling en onderwijsondersteuning aan leerlingen van De Piramide verzorgt.

Instroom vanuit regulier onderwijs

Een deel van onze brugklasleerlingen komt van SO De Piramide, andere leerlingen stromen in vanuit het (speciaal) basisonderwijs. We hebben daarnaast een relatief grote instroom vanuit het regulier voortgezet onderwijs, ook gedurende het schooljaar.

Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen doorstromen naar een passende plek en besteden daarom veel aandacht aan loopbaanoriëntatie.

Meer informatie ontvangen? Neem contact met ons op!

Agenda

alle agendapunten
 • Actie Superaapje voor Sophia
  12 april - 16 april
 • Studiemiddag team, geen lessen in de middag
  13 april - 13 april
 • Facet examens vmbo bbl en kbl
  19 april - 21 april
 • Meivakantie
  26 april - 07 mei
 • Staatsexamen AVO-vakken Eerste Tijdvak
  11 mei - 30 mei
 • Hemelvaart
  13 mei - 14 mei
 • Studiemiddag team, geen lessen
  17 mei - 17 mei
 • Tweede Pinksterdag, geen lessen
  24 mei - 24 mei

Laatste nieuws