yellow piramide

Piramide College bereidt je voor op jouw toekomst!

Het Piramide College is een scholengemeenschap met twee uitstroomprofielen. Het uitstroomprofiel vervolgonderwijs biedt diplomagericht onderwijs op vmbo- en havo-niveau. Het uitstroomprofiel arbeid biedt praktisch onderwijs dat opleidt voor een plek op de arbeidsmarkt.

Uitstroomprofielen

Het Piramide College heeft binnen beide uitstroomprofielen veel aandacht voor talentontwikkeling en het ontwikkelen van ICT-vaardigheden. Ons onderwijs is zoveel mogelijk maatwerk, gericht op de kansen en mogelijkheden van leerlingen. We werken samen met Basalt revalidatie  die revalidatiebehandeling en onderwijsondersteuning aan leerlingen van De Piramide verzorgt.

Instroom vanuit regulier onderwijs

Een deel van onze brugklasleerlingen komt van SO De Piramide, andere leerlingen stromen in vanuit het (speciaal) basisonderwijs. We hebben daarnaast een relatief grote instroom vanuit het regulier voortgezet onderwijs, ook gedurende het schooljaar.

Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen doorstromen naar een passende plek en besteden daarom veel aandacht aan loopbaanoriëntatie.

Meer informatie ontvangen? Neem contact met ons op!

Agenda

alle agendapunten
 • Staatsexamen AVO-vakken Tweede Tijdvak
  08 juni - 25 juni
 • Schoolexamen beroepsgerichte programma vmbo bbl en kbl Z&W
  28 juni - 29 juni
 • Schoolexamen beroepsgerichte programma vmbo bbl en kbl D&P
  29 juni - 01 juli
 • Aangepast rooster voor de leerlingen V3 bbl en kbl van V3/4 i.v.m. schoolexamen V4 vmbo bbl en kbl
  28 juni - 01 juli
 • Staatsexamen AVO-vakken Derde Tijdvak
  06 juli - 09 juli
 • Mondelinge Examens Staatsexamen
  10 juli - 10 juli
 • Woensdag 14 juli zijn de Staatsexamenkandidaten, die geen schoolverlater vrij.
  14 juli - 14 juli
 • Programma bij Boerderij Dichtbij voor A-groepen
  12 juli - 13 juli

Laatste nieuws