yellow piramide

Piramide College bereidt je voor op jouw toekomst!

Het Piramide College is een scholengemeenschap met twee uitstroomprofielen. Het uitstroomprofiel vervolgonderwijs biedt diplomagericht onderwijs op vmbo- en havo-niveau. Het uitstroomprofiel arbeid biedt praktisch onderwijs dat opleidt voor een plek op de arbeidsmarkt.

Uitstroomprofielen

Het Piramide College heeft binnen beide uitstroomprofielen veel aandacht voor talentontwikkeling en het ontwikkelen van ICT-vaardigheden. Ons onderwijs is zoveel mogelijk maatwerk, gericht op de kansen en mogelijkheden van leerlingen. We werken samen met Sophia Revalidatie, die revalidatiebehandeling en onderwijsondersteuning aan leerlingen van De Piramide verzorgt.

Instroom vanuit regulier onderwijs

Een deel van onze brugklasleerlingen komt van SO De Piramide, andere leerlingen stromen in vanuit het (speciaal) basisonderwijs. We hebben daarnaast een relatief grote instroom vanuit het regulier voortgezet onderwijs, ook gedurende het schooljaar.

Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen doorstromen naar een passende plek en besteden daarom veel aandacht aan loopbaanoriëntatie.

Meer informatie ontvangen? Neem contact met ons op!

Agenda

alle agendapunten
 • School is de gehele dag gesloten
  21 maart
 • Stageweek V3 leerlingen
  01 april - 05 april
 • Leerlingen om 12.10 uur vrij
  08 april
 • Tweede themabijeenkomst ouders
  17 april
 • Examenperiode staatsexamens 2019 vmbo bbl en kbl
  15 april - 17 april
 • Meivakantie
  19 april - 05 mei
 • Examenperiode staatsexamens 2019 vmbo tl en havo
  06 mei - 23 mei
 • Hemelvaart
  30 mei - 31 mei

Laatste nieuws