yellow piramide

Loopbaanoriƫntatie

Ons onderwijs

Het ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief staat centraal bij het opleiden van onze leerlingen. Omdat we er veel waarde aan hechten dat leerlingen uit/of doorstromen naar een arbeidsplek die bij ze past, besteden we op het Piramide College veel tijd aan loopbaanoriëntatie (LOB). In de uitstroomprofielen arbeid en vervolgonderwijs zijn lessen LOB in het rooster opgenomen. In de eerste twee leerjaren van beide uitstroomprofielen staan de LOB-lessen in het teken van talentontwikkeling. De vragen die in de lessen worden gesteld en beantwoord zijn: ‘Wie ben ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Wat kan ik?’.

Loopbaansturing

De decaan initieert  en coördineert activiteiten in het kader van LOB. In het eerste leerjaar onderzoeken de leerlingen tijdens deze lessen waar ze goed in zijn en wat zij belangrijk vinden; hun kwaliteiten en motieven. In het tweede leerjaar gaat het vooral om de verschillende beroepen die er zijn, de opleidingen die hierbij horen en of deze passen bij de kwaliteiten, motieven en de beperking van de leerling. Dit noemen we loopbaansturing. Ook onderzoeken we het netwerk van de leerling.

Talentontwikkeling

Tijdens de gehele opleiding is zowel tijdens als buiten schooltijd aandacht voor de talenten van leerlingen. Voorbeelden hiervan zijn de deelname aan scholierenwedstrijden en -projecten, de sportlessen die we na schooltijd aanbieden en de activiteiten van de schoolvereniging. Ook kunnen vmbo-leerlingen, als zij voor een bepaald vak of leergebied meer aankunnen dan we in het gekozen profiel aanbieden, een vak op een hoger niveau volgen en eventueel op het hogere niveau examen doen. Zo kan een leerling die op het Piramide College vmbo-tl examen doet, een of meerdere vakken op havo-niveau afsluiten.

Het versterken van het talent van leerlingen zit in het dna van de school. We laten dit zien door leerlingen positief te ondersteunen en te stimuleren om zelf keuzes maken binnen en buiten het onderwijsprogramma.