yellow piramide

Ons ICT-profiel

Ons onderwijs

Het Piramide College bereidt de leerlingen voor op een toekomst waar digitale vaardigheden onmisbaar zijn. Ons onderwijsaanbod is hierop afgestemd.

De leerlingen krijgen een notebook in bruikleen waarmee ze binnen Magister op de elektronische leeromgeving kunnen inloggen. Ook bieden we digitaal lesmateriaal aan.

 Wij besteden in beide uitstroomprofielen aandacht aan het ontwikkelen van digitale vaardigheden in de ICT-lessen. De leerlingen kunnen wanneer ze voldoende vaardig zijn ICT-certificaten en/of een ECDL-diploma behalen.

Kijk hier voor meer informatie over ICT en ECDL-diplomering op De Piramide.