yellow piramide

Lesaanbod

Arbeidsmarktgericht

Kerndoelen geven aan wat leerlingen in een bepaald deel van hun opleiding moeten kennen en kunnen. Het zijn streefdoelen die de overheid heeft vastgesteld, met ruimte voor eigen invulling. Op het Piramide College bieden wij de kerndoelen voor het uitstroomprofiel arbeid aan.

Het lesaanbod op het Piramide College is in de onderbouw meer algemeen vormend en wordt in de midden- en bovenbouw steeds meer arbeidsmarktgericht. Stage is een belangrijk onderdeel van het lesaanbod. De leerlingen volgen praktijklessen op school.