yellow piramide

Uitstroom vervolgonderwijs

Vmbo-havo

Het Piramide College leidt leerlingen in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs op voor een vmbo- of havo-diploma. Wij noemen dat een vmbo- of havo-profiel. Het vmbo-profiel op het Piramide College betreft alle leerwegen. We leiden de leerlingen op voor een regulier voortgezet onderwijsdiploma, dat zij afsluiten met het Staatsexamen.

Het Piramide College biedt:

  • Vmbo basisberoepsgerichte leerweg (vmbo bbl)
  • Vmbo kaderberoepstgerichte leerweg (vmbo kbl)
  • Vmbo theoretische leerweg (vmbo tl)
  • Havo

Doorstroom naar mbo of hbo

Het onderwijs in dit uitstroomprofiel is gericht op doorstroom naar het mbo of hbo. Leerlingen kunnen een diploma of certificaten halen voor vmbo en havo. Ons onderwijs is vergelijkbaar met het regulier voortgezet onderwijs, alleen kunnen we het tempo en de inhoud aanpassen aan de individuele leerling. Dat is de kracht van het Piramide College! De inrichting van de profielen voldoet aan alle wettelijk gestelde examenprogramma's voor vmbo en havo.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Open dagen MBO 2023-2024