yellow piramide

Privacyverklaring

U kunt ervan uit gaan dat wij op school zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van kinderen, ouders en medewerkers. De Haagse Scholen, waar wij deel van uitmaken, heeft privacybeleid geformuleerd met als kernpunten:

  • We zijn transparant en communiceren actief naar alle betrokkenen, ouders, leerlingen, medewerkers en leveranciers en dienstverleners, over de wijze waarop met gegevens en informatie wordt omgegaan;
  • We zorgen voor een adequate technische beveiliging van gegevens en informatie;
  • We werken uitsluitend met erkende instrumenten op het gebied van beveiliging en afspraken;
  • We werken uitsluitend met gegevens en informatie die noodzakelijk zijn om het vooraf bepaalde doel te realiseren (gegevensminimalisatie).

Privacyreglement

Om alle rechten en plichten t.a.v. de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen, maar vooral omdat we bij De Haagse Scholen privacy erg belangrijk vinden, is er een privacyreglement. Wij volgen op De Piramide dit privacyreglement, dat hieronder te lezen is. Daarin is onder meer geregeld welke functionarissen binnen de school met welke informatie kunnen werken. Voor alle andere uitwisseling van leerlinginformatie vragen wij de ouders specifiek toestemming.

Folders

Daarnaast zijn informatieve folders voor ouders en medewerkers opgesteld, met daarin onder meer de vijf gouden regels die iedereen moet weten over het omgaan met privacygevoelige gegevens. Deze folders van De Haagse Scholen zijn op school op te vragen.

Bewerkersovereenkomsten

Onze school maakt gebruik van online onderwijskundige applicaties. In deze applicaties worden persoonsgegevens verwerkt. De Haagse Scholen sluit met alle leveranciers een bewerkersovereenkomst waarin rechten en plichten van de school (verantwoordelijke) en leverancier (bewerker) zijn geregeld. De Haagse Scholen maakt hierbij gebruik van de bewerkersovereenkomst van de POraad, die deel uitmaakt van het POraad privacyconvenant. Deze bewerkersovereenkomsten worden door De Haagse Scholen centraal afgesloten.

Beeld‐ en filmmateriaal

Op onze school wordt gebruik gemaakt van beeld‐ en filmmateriaal om te laten zien hoe leuk het onderwijs is. De Haagse Scholen heeft voor het gebruik van beeld‐ en filmmateriaal in de openbare ruimte een richtlijn opgesteld die ook door onze school wordt gehanteerd. Alhoewel wij met de meest mogelijke zorgvuldigheid omgaan met persoonsgegevens kan het voorkomen dat er gegevens verloren gaan of in onbevoegde handen terecht komen. Bij De Haagse Scholen is daarom (conform de wetgeving) een meldpunt datalekken ingericht. Vanuit dit meldpunt wordt de afhandeling van elk (mogelijk) datalek gecoördineerd