yellow piramide

Leerlingenraad

Ons onderwijs

De leerlingenraad is een groep leerlingen die zich inzet voor het Piramide College. Iedere groep kiest bij de start van het schooljaar een leerlingenraadvertegenwoordiger en een reserve-vertegenwoordiger. Deze leerlingen vormen samen de leerlingenraad.  De leerlingenraad behartigt de belangen van de leerlingen en komt met voorstellen naar de schoolleiding. Eén lid van de leerlingenraad vertegenwoordigt de leerlingen in de medezeggenschapsraad. De leerlingenraad organiseert ook activiteiten voor de leerlingen.

Een leerlingenraadvertegenwoordiger: ‘Wij zorgen ervoor dat als er dingen zijn in de klas of op school die misschien anders kunnen, dat deze bij de leraren terechtkomen. Zo kan eventueel naar een oplossing gezocht worden. Ook denken wij na over het organiseren van bijvoorbeeld schoolfeesten. Voor eventuele vragen en/of klachten kun je terecht bij je klassenvertegenwoordiger.’