yellow piramide

Uitstroom arbeid

Arbeidsmarktgericht

De leerlingen die geplaatst zijn in het uitstroomprofiel arbeid bereiden we voor op een plek op de arbeidsmarkt. Het onderwijs op het Piramide College is in principe eindonderwijs. De meeste leerlingen stromen door naar een begeleide werkplek. Enkele leerlingen stromen door naar het vrije bedrijf of de entree-opleiding van het mbo.

Hoogst haalbare bereiken

De wet Kwaliteit (voortgezet) speciaal onderwijs legt de taak van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso-scholen) wettelijk vast. Hierin is stage een verplicht onderdeel binnen het uitstroomprofiel arbeid. Naast de wettelijke verplichting past het in de visie van De Piramide om leerlingen voor te bereiden op een volwaardige plek in de samenleving. Niet voor niets is ons symbool een piramide. We willen dat onze leerlingen het hoogst haalbare bereiken.

Eigen leerwerkbedrijf

Om de aansluiting op de arbeidsmarkt voor onze leerlingen te verbeteren, hebben we een eigen leerwerkbedrijf, Piramide Podium. We bieden stage- en lesplaatsen op het gebied van ICT, front en back office, facilitaire dienstverlening, receptie en administratie, horeca en catering, grafisch ontwerp en copyservice. Piramide Podium is een erkend leerbedrijf voor Kenwerk en Ecabo.