yellow piramide

Uitstroom arbeid

Arbeidsmarktgericht

Sinds het schooljaar 2021-2022 is het voor onze leerlingen in het uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht mogelijk om het AMG-diploma te halen. AMG staat voor arbeidsmarktgericht. Het reglement staat op deze website bij de documenten. Het AMG-diploma is landelijk erkend. Het diploma laat zien wat een leerling in het AMG-profiel allemaal heeft geleerd en is dus belangrijk bijvoorbeeld bij het vinden van werk na school. 

De leerlingen die geplaatst zijn in het uitstroomprofiel arbeid bereiden we voor op een plek op de arbeidsmarkt. Het onderwijs op het Piramide College is in principe eindonderwijs. De meeste leerlingen stromen door naar een begeleide werkplek. Enkele leerlingen stromen door naar het vrije bedrijf of de entree-opleiding van het mbo.

Hoogst haalbare bereiken

De wet Kwaliteit (voortgezet) speciaal onderwijs legt de taak van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso-scholen) wettelijk vast. Hierin is stage een verplicht onderdeel binnen het uitstroomprofiel arbeid. Naast de wettelijke verplichting past het in de visie van De Piramide om leerlingen voor te bereiden op een volwaardige plek in de samenleving. Niet voor niets is ons symbool een piramide. We willen dat onze leerlingen het hoogst haalbare bereiken.

ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding

Het Piramide College ontvangt subsidie van de Europese Unie, via de gemeente Den Haag. Het geld van het Europees Sociaal Fonds (ESF) is bedoeld om leerlingen van onze school zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun eerste stappen op de arbeidsmarkt. Het Piramide College is erg blij met deze middelen. Mede dankzij deze subsidie lukt het ons leerlingen hun talenten te ontdekken en ze bij de overstap naar allerlei vormen van werk optimaal te ondersteunen. Lees hier de uitgebreide uitleg.