yellow piramide

Certificering

Arbeidsmarktgericht

Sinds het schooljaar 2021-2022 is het voor onze leerlingen in het uitstroomprofiel arbeid mogelijk om het AMG-diploma te halen. AMG staat voor arbeidsmarkt gericht. Het reglement staat op onze website bij de documenten. We volgen de leerlingen binnen ons leerlingvolgsysteem Peppels en met behulp van de competentiemeter arbeidsvaardigheden, die wij speciaal voor het Piramide College hebben ontwikkeld. 

Schoolcertificaten

De leerlingen kunnen schoolcertificaten behalen voor de vakken ICT en Stage.  Op het Piramide College zoeken we verder naar mogelijkheden om leerlingen te certificeren via branchecertificering. Dat gaat dan bijvoorbeeld om certificaten die gelden in de logistieke branche of de horeca. Denk aan een certificaat Pro-Bediening.

Speciaal onderwijsprogramma

Een leerling die kan en wil doorstromen naar de entreeopleiding van het mbo krijgt in de bovenbouw een daarop afgestemd onderwijsprogramma aangeboden. De decaan begeleidt de leerling bij de aanmelding.