yellow piramide

Roosterwijzigingen

Praktische info

Rooster
Het weekrooster m.i.v. 1 april is gedeeld bij Posts in Teams Piramide Educatie. De leerlingen kunnen het rooster daar benaderen. 

Vrijdag 10 april (Goede Vrijdag) en maandag 13 april (2e Paasdag) zijn wettelijke feestdagen. De lessen vervallen deze dagen. 

Mededelingen

De schoolregels videobellen worden met de leerlingen gedeeld. 

schoolregels-videobellen.jpg

Onderwijs op afstand
Magister is het belangrijkste kanaal waarmee leerlingen met onderwijs thuis aan de slag kunnen.
In de ELO staan opdrachten, studiewijzers en wordt huiswerk geplaatst.
Vragen over de lesstof kunnen via de berichtenfunctie binnen Magister aan docenten worden gesteld. Mocht u of uw zoon/dochter geen inlog voor Magister (meer) hebben, laat dit dan weten aan Ben van den Broek b.vandenbroek@hmsdepiramide.nl 
Via Teams gaan de leraren Live contact leggen met de leerlingen. De leerlingen hebben hiervoor toegang tot de MSOfffice 365 omgeving gekregen. Over hoe de leerling  toegang kan krijgen wordt een brief gemaild. 

Examen 2020 
De centrale examens gaan niet door. De college examens van het Staatsexamen gaan door! Voor actuele  informatie over de Staatsexamens ga naar de website van het CvTE.