yellow piramide

Roosterwijzigingen

Praktische info

 

Vrijdag 18 januari
Maatschappijkunde, maatschappijleer, maatschappijwetenschappen, geschiedenis lessen vallen uit. 
5e lesuur V2 Studieles. Tim vervangt Cathy.