yellow piramide

Roosterwijzigingen

Praktische info

Roosterwijziging
Donderdag 3  december
Let op! Je bent verplicht een neusmondmasker te dragen in de school. Zie mededeling 2.
1e lesuur VHa Flex. Begeleiding Eva.
1e lesuur V2 Flex. Begeleiding Loes.
1e lesuur V4 KW uur. Dit lesuur valt uit. Leerlingen met toestemming mogen later komen,
2e lesuur VHa biologie van Narine
3e lesuur VHb vmbo leerlingen biologie. Esther geeft de les in MSTeams. Je krijgt een uitnodiging.
4e lesuur VHb havo leerlingen. Esther geeftde les in MSTeams. Je krijgt een uitnodiging.
5e lesuur VHa flexuur. Begeleiding Loes
6e lesuur VHa biologie van Narine

Mededeling 1
Dinsdag 8 december is een studiedag voor het gehele team. Er zijn geen lessen deze dag.
Vrijdag 11 december is er een speciaal programma voor Paarse Vrijdag. Dit programma is het 3e en 4e lesuur. Meer info over Paarse Vrijdag vind je hier.  Kom in het paars!

Mededeling 2
Nieuw Let op! Mededeling i.v.m. verplichting een neusmondmasker te dragen. 
Beste leerling, met ingang van dinsdag 1 december 2020 ben je verplicht in de school een neusmondmasker (mondkapje) te dragen. Deze verplichting is er niet wanneer je
·       in het klaslokaal op je eigen plaats zit;
·       in de aula zit en eet of drinkt;
·       aan het gymmen bent.

Er is een brief uitgegaan met deze strekking naar de leerlingen en hun ouders/verzorgers. Neem zelf een mondkapje mee en doe het op voordat je de school in gaat. 

Mededeling 3
We zijn samen verantwoordelijk voor onze veiligheid. Voor nu blijft afgezien van het mondkapje het belangrijkste: afstand houden,  handen wassen, niezen en hoesten in de elleboog, gebruik van papieren zakdoekjes.
Houd je tafel en omgeving schoon.
Houd je aan de voorgeschreven looprichting op de gangen bij de groepslokalen.
Kom niet verkouden of met koorts naar school. Kom ook niet naar school wanneer een huisgenoot klachten heeft. 
Laat je testen, kom pas weer naar school wanneer je 24 uur klachtenvrij bent.

Zie de Corona afspraken hieronder. 

Andere Corona afspraken
Belangrijk! Gelukkig kunnen we weer naar school, maar het Corona -virus is nog actief! Houd je daarom aan de onderstaande richtlijnen!

-       Bij binnenkomst wordt je temperatuur gemeten en desinfecteer je je handen met handalcohol.

-       Houd je aan de voorgeschreven looproute bij de groepslokalen.

·       Was na binnenkomst in het lokaal je handen.

·       Was geregeld je handen, in ieder geval na toiletbezoek, een wisseling van lokaal en/of activiteit, na een pauze.

-       De ramen en deuren staan open. Houd hiermee rekening met je kledingkeuze.

·       Houd 1.5 meter afstand tot de medewerkers.

·       Schud geen handen.

·       Hoest of nies in je ellenboog.

·       Gebruik papieren zakdoekjes.

·       Maak na gebruik je tafel schoon.

·       Meld je ziek en blijf thuis bij klachten zoals neusverkoudheid, hoesten en/of koorts en komt pas weer naar school als je 24 uur geen klachten meer hebt.

·       Als iemand in jouw huishouden klachten heeft zoals neusverkoudheid, hoesten en/ of koorts, dan blijf je ook thuis. Als iedereen binnen het huishouden 24 uur      klachtenvrij is, mag je pas weer naar school.