yellow piramide

Roosterwijzigingen

Praktische info

Maandag 20 mei
1e lesuur ICT leerlingen, deze les valt uit. Leerlingen met toestemming mogen later komen.
5e lesuur En leerlingen, deze les valt uit.

Examens 2019
Van maandag 6 mei t/m woensdag 22 mei zijn de schriftelijke examens vmbo bbl, kbl,  tl en havo in 0.14. Op woensdag 7 mei ook in 0.15.
Houd rekening met de examens. Loop niet onnodig langs 0.14 en maak geen lawaai tijdens leswissseling, lesuitval en pauze.|

Studiemiddag team
Donderdag 23 mei zijn de leerlingen om 12.10 uur vrij.

Leerlingpeilig Sociale veiligheid
In de periode 27 mei t/m 3 juni wordt de leerlingen gevraagd naar hoe ze veiligheid op school ervaren. Dit gebeurt net als voorgaande jaren d.m.v. een digitale vragenlijst .
De groepsmentoren spreken met de leerlingen van de groep af wanneer de vragenlijst wordt ingevuld. In deze periode vinden leerlingen die niet op school zijn hier de link naar de peiling.