yellow piramide

Roosterwijzigingen

Praktische info

Roosterwijziging
Leerlingen en medewerkers houden 1, 5 meter afstand.

Maandag 10 mei

De lessen beginnen weer.

Actie Superaapje
De voorlopige opbrengst is d.d. 24 april  3.932,85 euro. Een geweldig resultaat!

Mededeling1
Leerlingtevredenheidsonderzoek.
Maandag 12 april t/m vrijdag 16 april staat het leerlingstevredenheidsonderzoek open op jullie notebook om in te vullen.

Mededeling 2
Let op!  
Leerlingen moeten 1,5 meter afstand houden tot elkaar. Dit geldt ook wanneer ze het al eerder verplichte  neusmondmasker te dragen. 
Je bent  verplicht in de school een neusmondmasker (mondkapje) te dragen. Deze verplichting is er niet wanneer je
·       in het klaslokaal op je eigen plaats zit;
·       in de aula zit en eet of drinkt;
·       aan het gymmen bent. 

Neem zelf een mondkapje mee en doe het op voordat je de school in gaat. 

Mededeling 3
We zijn samen verantwoordelijk voor onze veiligheid. Voor nu blijft afgezien van het mondkapje het belangrijkste: afstand houden,  handen wassen, niezen en hoesten in de elleboog, gebruik van papieren zakdoekjes.
Houd je tafel en omgeving schoon.
Houd je aan de voorgeschreven looprichting op de gangen bij de groepslokalen.
Kom niet verkouden of met koorts naar school. Kom ook niet naar school wanneer een huisgenoot klachten heeft. 
Laat je testen, kom pas weer naar school wanneer je 24 uur klachtenvrij bent.

Zie de Corona afspraken hieronder. 

Andere Corona afspraken
Belangrijk! Gelukkig kunnen we deels weer naar school, maar het Corona -virus is nog actief! Houd je daarom aan de onderstaande richtlijnen!

-       Bij binnenkomst wordt je temperatuur gemeten en desinfecteer je je handen met handalcohol.

-       Houd je aan de voorgeschreven looproute bij de groepslokalen.

·       Was na binnenkomst in het lokaal je handen.

·       Was geregeld je handen, in ieder geval na toiletbezoek, een wisseling van lokaal en/of activiteit, na een pauze.

-       De ramen en deuren staan open. Houd hiermee rekening met je kledingkeuze.

·       Houd 1.5 meter afstand tot de medewerkers.

·       Schud geen handen.

·       Hoest of nies in je ellenboog.

·       Gebruik papieren zakdoekjes.

·       Maak na gebruik je tafel schoon.

·       Meld je ziek en blijf thuis bij klachten zoals neusverkoudheid, hoesten en/of koorts en komt pas weer naar school als je 24 uur geen klachten meer hebt.

·       Als iemand in jouw huishouden klachten heeft zoals neusverkoudheid, hoesten en/ of koorts, dan blijf je ook thuis. Als iedereen binnen het huishouden 24 uur      klachtenvrij is, mag je pas weer naar school.