yellow piramide

Stage

Vmbo-havo

Om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden in de toekomst lopen de vmbo-leerlingen op het Piramide College in het derde leerjaar een stage van een week.  Dat kan een interne stage zijn of een externe stage. De decaan begeleidt de vmbo-stages.

We bereiden de leerlingen in de lessen loopbaanoriëntatie (LOB) voor op de stage. In het uitstroomprofiel vervolgonderwijs zijn lessen LOB in het rooster opgenomen. In de eerste twee leerjaren staan de LOB-lessen in het teken van talentontwikkeling. De vragen die in de lessen worden gesteld en beantwoord zijn: ‘Wie ben ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Wat kan ik?’.

Het ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief stellen we op die manier centraal bij het opleiden van onze leerlingen. De Piramide besteedt veel aandacht aan talentontwikkeling en een goede voorbereiding op de toekomst. Uiteraard is ons uitstroomprofiel vervolgonderwijs voor de vmbo-leerlingen gericht op doorstroom naar mbo, maar prakijkervaring opdoen in een vroeg stadium vinden wij essentieel.