De staat van het speciaal onderwijs

donderdag 7 april 2022

In het rapport ‘De staat van het (voortgezet) speciaal onderwijs 2021’ leest u alles over de trends en ontwikkelingen binnen de sector. Natuurlijk heeft de coronapandemie veel invloed gehad op het verloop van het schooljaar. Tijdens de pandemie, die we hopelijk nu achter ons kunnen laten, zijn bepaalde ontwikkelingen in een stroomversnelling geraakt. Denk bijvoorbeeld aan les op afstand. Dit biedt kansen voor langdurig zieke leerlingen om vanuit huis toch de les te kunnen volgen. Maar de pandemie bracht ook bedreigingen, zoals leerachterstanden.

Leerlingen en schoolbesturen
Het rapport vergelijkt de prestaties van leerlingen ten opzichte van eerdere jaren. Zo is bijvoorbeeld te zien dat het slagingspercentage sterk is gestegen door het vervallen van het centraal examen. Verder is er aandacht voor de schoolbesturen. Hoe zijn zij omgegaan met de pandemie? Zo is het stijgende personeelsverzuim in combinatie met het algemene lerarentekort een probleem voor veel scholen.

Klik hier om het volledige rapport te lezen.