ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding

donderdag 25 augustus 2022

De staatssecretaris van SZW heeft Coronacrisisfonds REACT-EU subsidie toegezegd aan de gemeente Den Haag, die als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Haaglanden voor het schooljaar 2020-2021 een aanvraag heeft ingediend voor PrO en vso. Middels deze Coronacrisisfonds REACT-EU subsidie wil de – coördinerende - gemeente Den Haag faciliteren dat de PrO/vso-scholen extra middelen kunnen investeren in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing/ -participatie van leerlingen.

Onze school investeert de extra ESF REACT-EU middelen in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing / arbeidsintegratie van de eigen leerlingen. De middelen worden gebruikt om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren met up-to-date praktijkvakken/branchecursussen alsook stages. Ondanks de stappen die de afgelopen jaren reeds zijn gezet dankzij ESF-subsidie, is het voor jongeren van PrO/vso-scholen in regio Haaglanden niet vanzelfsprekend dat zij een plek op de arbeidsmarkt weten te bemachtigen en te behouden.

Europees Sociaal Fonds 

Het ESF is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijker arbeidskansen voor alle EU-burgers. Voor PrO/vso in Nederland is € 16,5 miljoen ESF-subsidie beschikbaar gesteld voor de periode 2020-2021, vanuit het Coronacrisisfonds REACT-EU voor PrO/vso € 16,5 miljoen voor 2020-2021 en € 25 miljoen voor 2021-2022. De subsidie wordt verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio's in Nederland. De extra ESF REACT-EU middelen worden door PrO/vso aangewend om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren, zodat de mogelijkheden tot arbeidsinpassing van de leerlingen worden vergroot in de context van de COVID-19-pandemie en crisisherstel.

gemeente-den-haag.jpg