Staatsexamens op het Piramide College

donderdag 13 oktober 2022

Leerlingen van het Piramide College behalen hun vmbo-tl en havo door het afleggen van staatsexamens. Hierdoor is het mogelijk de examens voor verschillende vakken over twee of drie schooljaren te verspreiden. Zo streven wij ernaar dat onze leerlingen binnen de gestelde termijnen het vmbo of havo afronden.

Informatieavond
Tijdens de informatieavond op 11 oktober kregen ouders informatie over de staatsexamens. De presentatie is hier terug te vinden. Daarnaast vindt u hier meer informatie over de examens. Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Aanmelden
Het staatsexamen wordt georganiseerd en uitgevoerd door DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). De Piramide faciliteert en coördineert hierbij. Leerlingen kunnen zich aanmelden tot 1 december 2022. Dit gebeurt onder het controlerend oog van de examencoördinator.