Onderzoek naar lerarentekort

vrijdag 24 februari 2023

Het lerarentekort is al lange tijd een groot probleem. De Inspectie van het Onderwijs zoekt daarom naar oplossingen. Het onderzoek is nog bezig, maar hier alvast wat tussentijdse resultaten.

Verkennend onderzoek in De Staat

Het verkennend onderzoek naar het lerarentekort is afgerond. De inspectie interviewde schoolleiders en onderwijzend personeel van zestien scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Er werd onder andere gevraagd welke maatregelen scholen toepassen om met het lerarentekort om te gaan, welke mogelijke gevolgen zij zien voor de onderwijskwaliteit en wat volgens hen het verwachte effect is van deze maatregelen op het welbevinden, werkplezier en de werkdruk van leraren. De uitkomsten van het verkennend onderzoek kunt u lezen in De Staat van het Onderwijs dat op 10 mei uitkomt. Dit is een rapport dat de Inspectie van het Onderwijs jaarlijks uitbrengt. Hierin presenteert de Inspectie feiten en cijfers, meerjarige ontwikkelingen en resultaten en signaleren ze verbanden en oorzaken.

Vervolg

De uitkomsten van het verkennend onderzoek bieden handvatten voor het vervolgonderzoek naar het lerarentekort. Dit onderzoek zal nog in 2023 plaatsvinden. De onderzoekers gaan vragenlijsten afnemen bij een groot aantal scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. Het onderzoek gaat dieper in op de gevolgen van het personeelstekort voor de dagelijkse werkzaamheden. Er worden onder andere vragen gesteld over de omvang van de tekorten, problemen die scholen ervaren als gevolg van de tekorten en oplossingen die zij kiezen om dit tekort op korte termijn en structureel het hoofd te bieden.