Overzicht maatregelen verbeteraanpak passend onderwijs

vrijdag 4 november 2022

Er verandert veel qua wet- en regelgeving in het passend onderwijs. Het is voor de schoolbesturen, maar ook voor u als ouder, daarom lastig te volgen. Het overzicht dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in oktober 2022 opstelde moet hierbij helpen.

Nieuwe regelgeving
Het document geeft inzicht in wat er volgens wet- en regelgeving vereist is. Ook biedt het informatie over wat samenwerkingsverbanden en schoolbesturen mogelijk al kunnen doen. Zo kunnen ze zich voorbereiden op de komende wet- en regelgeving. Schoolbesturen kunnen hierin hun eigen keuzes maken, passend bij mogelijkheden en prioriteiten.

Maatregelen
De 25 maatregelen in het overzicht moeten de kwaliteit van het passend onderwijs verbeteren. Zo moet er een strakkere zorgplicht en een aanspreekpunt voor iedere v(s)o-leerling komen. Daarnaast wil het ministerie, onder andere, minder administratie voor leraren en scholen.

Prioriteiten
Minister Wiersma stuurde eerder al een brief aan de Tweede Kamer waarin hij zijn prioriteiten voor de verbeteraanpak duidelijk maakte:

  • Landelijke norm voor basisondersteuning
  • Versterken van de positie van ouders en leerlingen
  • Inclusiever onderwijs
  • Aanpak verzuim en digitaal onderwijs
  • Mogelijk maken onderwijszorgarrangementen
  • Beter aanbod hoogbegaafdheid
  • Onafhankelijk toezicht voor samenwerkingsverbanden

Bekijk hier het volledige overzicht.