Schooldiploma vso in ‘Mijn diploma’s’

dinsdag 9 mei 2023

Vanaf juni 2023 worden schooldiploma’s die behaald zijn in het voortgezet speciaal onderwijs opgenomen in Mijn diploma’s.

Raadplegen en downloaden
Leerlingen kunnen via Mijn DUO hun diplomagegevens raadplegen en een uittreksel downloaden. In het vso gaat het bij het schooldiploma om leerlingen die zijn ingedeeld in dagbesteding of arbeidsmarkt.

Uittreksel
Het uittreksel is een officieel bewijs dat leerlingen succesvol het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs hebben doorlopen.

Lees hier meer informatie over Mijn diploma’s.