Vragen over passend onderwijs

woensdag 21 september 2022

Heeft u vragen over passend onderwijs? Wilt u advies of praten met iemand die met u meedenkt? Dan kunt u uiteraard terecht bij De Piramide. Daarnaast is er ook het ouder- en jeugdsteunpunt van de samenwerkingsverbanden SPPOH en Zuid-Holland West. 

Samenwerkingsverband SPPOH is voor leerlingen in de basisschoolleeftijd en samenwerkingsverband Zuid-Holland-West is voor leerlingen in de middelbare schoolleeftijd.

Passend onderwijs
Passend onderwijs betekent dat elk kind met een ondersteuningsbehoefte in de regio waar hij of zij woont, onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. Afgesproken is dat tegen het einde van het schooljaar 2021-2022 alle samenwerkingsverbanden een functionerend steunpunt hebben. De ouder- en jeugdsteunpunten helpen scholen bij het goed informeren van ouders en jeugdigen.

Samenwerking
Binnen de samenwerkingsverbanden werken scholen (schoolbesturen) voor regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs (sbo) en speciaal onderwijs (so) samen om te zorgen voor passend onderwijs in de regio Haaglanden. De Piramide maakt hiervan onderdeel uit.

Een samenwerkingsverband zorgt ervoor dat ieder kind dat dit nodig heeft extra hulp krijgt of naar een speciale school kan gaan. De scholen in het samenwerkingsverband spreken samen af hoe ze dat regelen. SPPOH en Zuid-Holland West zijn de samenwerkingsverbanden in de regio Haaglanden. Zij zorgen voor passend onderwijs voor leerlingen in de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Het is voor alle ouders van kinderen op de (speciale) basis- of middelbare school, of op het mbo. En voor kinderen en jongeren die zelf vragen hebben.

Brochure passend onderwijs
In deze brochure van het ouder- en jeugdsteunpunt leest u de antwoorden op veelgestelde vragen over passend onderwijs op de (speciale) basisschool. De brochure geeft onder andere antwoord op de vragen ‘Wat is passend onderwijs?’ en ‘Welke hulp kan ik verwachten van school?’. Maar u leest ook wat u kunt doen als u het niet eens bent met de school. Of wat er allemaal moet gebeuren als uw kind naar de middelbare school gaat. Ook thema’s zoals jeugdzorg en privacy komen voorbij. Kortom, veel informatie over passend onderwijs in een overzichtelijke brochure.